Παρασκευάς Γεώργιος

Παρασκευάς Γεώργιος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Γεννημένος στην Κατερίνη, απόφοιτος του 1ου Λυκείου Κατερίνης και πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Υποβοηθός στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής του Α.Π.Θ., άμισθος επιστημονικός συνεργάτης του ιδίου εργαστηρίου (1994- 2005), διδάκτορας (2000), τίτλος ειδικότητας ορθοπαιδικού (2005), άμισθος επιστημονικός συνεργάτης Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. (2001-2004) και της Γ’ Ορθοπαιδικής κλινικής του Α.Π.Θ. (2005-2006), Λέκτορας Περιγραφικής Ανατομικής (2005), Επίκουρος Καθηγητής (2010) και Αναπληρωτής Καθηγητής (2014).
Έχει ήδη δημοσιεύσει περισσότερα από 150 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει συγγράψει 9 συγγράμματα και μονογραφίες, έχει μεταφράσει και επιμεληθεί τη μετάφραση 8 ξενόγλωσσων συγγραμμάτων Ανατομικής, και έχει περισσότερες από 800 βιβλιογραφικές αναφορές. Έχει διατελέσει και διατελεί μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 10 διδακτορικών διατριβών και έχει μετεκπαιδευτεί σε γνωστικά πεδία της Μακροσκοπικής Ανατομικής σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Ανατομίας του Εξωτερικού. Τέλος, είναι μέλος του Editorial Board 30 διεθνών επιστημονικών περιοδικών.