ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΙΜΓ097

Μεταπτυχιακό Μάθημα
Κωδικός Μαθήματος: ΙΜΓ097
– Συντονιστής του μαθήματος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Νάτσης
– Προτεινόμενοι διδάσκοντες: Κ. Νάτσης Καθηγητής, Σ. Αποστολίδης Αν. Καθηγητής, Γ. Παρασκευάς Αν. Καθηγητής, Ν. Αναστασόπουλος Επίκουρος, Ν. Λαζαρίδης, Λέκτορας, Τ. Τότλης Λέκτορας, Ε. Ασουχίδου Λέκτορας
– Κύριοι στόχοι: 1. Χειρουργική ανατομία, 2. Ανατομική βάση των χειρουργικών προσπελάσεων 3. Ανατομικές παραλλαγές.
– Επί μέρους στόχοι: 1. Ανατομική βάση των χειρουργικών επιπλοκών, 2. Χειρουργικά πεδία, 3. Χειρουργικές τεχνικές.
– Μορφή Εκπαίδευσης – Διδακτικές μονάδες: Διάλεξη: 2 ώρες Χειρουργική ανατομία του μυοσκελετικού, της κοιλίας, του θώρακα, κρανίου. Εργαστήριο επί του πτώματος: 2 ώρες ανά ενότητα Χειρουργική ανατομία του μυοσκελετικού, Χειρουργική ανατομία της κοιλίας, Χειρουργική ανατομία της κοιλίας, Χειρουργική ανατομία του θώρακα, Χειρουργική ανατομία του κρανίου.
– Λέξεις Κλειδιά: Surgical anatomy, Surgical techniques, Anatomical variations.
– Μορφή αξιολόγησης: Πρακτική εφαρμογή στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής. Εκπόνηση εργασίας ή Γραπτές εξετάσεις.
– Πληροφορίες-Γραμματεία: Ρωμαλέα Παππά τηλ.: 6944 727761, Fax: 2310-999334, e-mail: romi@med.auth.gr.