ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΑΓΓΕΙΑ – ΝΕΥΡΑ):
Ιατροί – Οδοντίατροι: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Δευτέρα 04/09/17, ώρα 09:00 π.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής και Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο).

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι ΟΣΤΑ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ):
Ιατροί – Οδοντίατροι: Κανονικοί – Μεταφορείς
Δευτέρα 04/09/17, ώρα 10:00 π.μ., Αίθουσες Εργαστηρίου

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι:
Ιατροί – Οδοντίατροι: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο:
Τρίτη 05/09/17, ώρα 11:00 π.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής και Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο) και Αίθουσες Εργαστηρίου.
Οι φοιτητές που ΔΕΝ έχουν ανεξάρτητο – ξεχωριστό μάθημα την Γενική Ανατομική , θα δώσουν τις εξετάσεις μόνο στις Αίθουσες του Εργαστηρίου, στον 1ο όροφο στις 11:00 π.μ..

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΚΜΑΓΕΙΑ):
Ιατροί – Οδοντίατροι: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Τρίτη 12/09/17 από Α-Μ
Τετάρτη 13/09/17 από Ν-Ω
ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσες Εργαστηρίου.

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ:
Ιατροί – Οδοντίατροι: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Παρασκευή 15/09/17, ώρα 09:00 π.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής και Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο).

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Τρίτη 26/09/201, ώρα 12:00 π.μ., Αίθουσα Α’, στον 1ο όροφο του Εργαστηρίου.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ:
Ιατροί – Οδοντίατροι: Κανονικοί – Μεταφορείς
Τετάρτη 27/09/17, ώρα 11:00 π.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής και Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο).

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (ΣΠΛΑΓΧΝΑ):
Ιατροί – Οδοντίατροι: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Τετάρτη 04/10/17, ώρα 09:00 μ.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής και Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο).

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ:
Τετάρτη 04/10/17, ώρα 12:00 π.μ., Αίθουσα Α’, στον 1ο όροφο του Εργαστηρίου.

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ: ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ:
Πέμπτη 05/10/17, ώρα 12:00 μ.μ., Αίθουσα Α’, στον 1ο όροφο του Εργαστηρίου.