ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ:
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Μεταφορείς και από τους επί πτυχίω όσοι φοιτητές διδάχθηκαν ξεχωριστά την Γενική Ανατομική
Τρίτη 12/06/2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσες Εργαστηρίου

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι:
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Τετάρτη 13/06/2018, ώρα 09:00 π.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής, Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο) και Αίθουσες Εργαστηρίου.
Οι επί πτυχίω φοιτητές που δίνουν την Περιγραφική Ανατομική Ι μαζί με θέματα της Γενικής Ανατομικής, θα δώσουν τις εξετάσεις μόνο στις Αίθουσες του Εργαστηρίου, στον 1ο όροφο στις 09:00 π.μ..

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ:
Δευτέρα 18/06/2018, ώρα 12:00, Αίθουσα Α’, 1ος όροφος Εργαστηρίου

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΑΓΓΕΙΑ – ΝΕΥΡΑ):
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Πτυχίο
Πέμπτη 21/06/2018, ώρα 12:00 π.μ., Μικρό και Μεγάλο Αμφιθέατρο Ιατρικής, Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο) και Αίθουσες Εργαστηρίου.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΚΜΑΓΕΙΑ):
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Δευτέρα 25/06/2018, οι φοιτητές που ασκήθηκαν την Δευτέρα και οι μεταφορείς και το πτυχίο που το όνομά τους αρχίζει από Α – Ζ
Τρίτη 26/06/2018, οι φοιτητές που ασκήθηκαν την Τρίτη και οι μεταφορείς και το πτυχίο που το όνομά τους αρχίζει από Η – Μ
Τετάρτη 27/06/2018, οι φοιτητές που ασκήθηκαν την Τετάρτη και οι μεταφορείς και το πτυχίο που το όνομά τους αρχίζει από Ν – Σ
Πέμπτη 28/06/2018, οι φοιτητές που ασκήθηκαν την Πέμπτη και οι μεταφορείς και το πτυχίο που το όνομά τους αρχίζει από Τ – Ω
Ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσες Εργαστηρίου.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΙ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ):
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Παρασκευή 29/06/2018, ώρα 09:00 π.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής, Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο) και Αίθουσες Εργαστηρίου.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Πτυχίο
Πέμπτη 05-07-18, ώρα 15:00 μ.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής, Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (ΣΠΛΑΓΧΝΑ):
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Πτυχίο
Δευτέρα 09/07/2018, ώρα 09:00 π.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής, Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο) και Αίθουσες Εργαστηρίου.

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ:
Τετάρτη 11/07/2018, ώρα 12:00 Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο)

 

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ:
Πέμπτη 12/07/2018, ώρα 12:00 Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο)