ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – ΙΠΑ001

Υποχρεωτικό μάθημα που προσφέρεται στο α΄ εξάμηνο σε όλους τους φοιτητές του ΠΡΟΜΕΣΙΠ.
Κωδικός Μαθήματος: ΙΠΑ001
– Συντονιστής του μαθήματος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Νάτσης.
– Διδάσκοντες (αλφαβητικά): Α. Αλβανού – Αχπαράκη, Ν. Αναστασόπουλος, Σ. Αποστολίδης, Χ. Γήτας, Ε. Καϊμακάμης, Γ. Καρκαβέλας, Κ. Νάτσης, Γ. Παρασκευάς, Α. Σιόγκα – Ράπτη, Φ. Τοπούζης, Θ. Τέγος, Ά. Γεώργιος, Α. Χαριτάντη – Κουρίδου, Ι. Οικονόμου – Μώρου.
– Σκοπός: του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της μορφολογίας του ανθρώπινου σώματος σε μεταπτυχιακούς φοιτητές χωρίς κατ’ ανάγκη ιατρικό υπόβαθρο.
Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές:
− Να γνωρίσουν τη δομή και τη λειτουργία του κυττάρου και των ιστών.
− Να εξοικειωθούν με τη μορφολογία των οργανικών συστημάτων του ανθρώπινου σώματος.
− Να συλλάβουν τη μετάβαση από τη μορφολογική στη λειτουργική δομή ενός οργανισμού.
− Να κατανοήσουν τους κύριους μηχανισμούς με τους οποίους εκτρέπεται από το φυσιολογικό η λειτουργία διαφόρων οργάνων.
− Να γνωρίσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των απεικονιστικών μεθόδων στην Ιατρική.
− Να ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους η Ιατρική Πληροφορική μπορεί να συμβάλει στην ιατρική έρευνα.
− Να μάθουν να αναζητούν πληροφορίες και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σε θέματα που άπτονται της μορφολογίας του ανθρώπινου σώματος.
– Ώρες και χώρος διδασκαλίας: Το μάθημα θα διδάσκεται στην Απογευματινή Ζώνη Εκπαίδευσης, στην Αίθουσα Διαλέξεων του ΚΕΔΙΠ, στη μικρή Αίθουσα Ανατομείου και στην Αίθουσα του Ακτινολογικού ΑΧΕΠΑ στην Ιατρική Σχολή, ένα έως δύο δίωρα την εβδομάδα (Δευτέρα 3:30-5 μ.μ. και 5:30-7 μ.μ.). Συνολικά περιλαμβάνει 19 δίωρα φροντιστηριακού μαθήματος και 2 δίωρα ερευνητικής μεθοδολογίας (21 δίωρα, 42 ώρες). Οι συναντήσεις στις παραπάνω αίθουσες της Ιατρικής Σχολής αρχίζουν στις 21 Οκτωβρίου 2013 και τελειώνουν στις 10 Φεβρουαρίου 2014.
– Μορφή διδασκαλίας: Χορήγηση Σημειώσεων-Εισηγήσεων και Βιβλιογραφίας με την έναρξη. Μικρές εισηγήσεις, εκτίμηση της πραγματικότητας και προοπτική, Συζητήσεις, (21 δίωρα). Άσκηση προαιρετική σε μικρές ομάδες (επικοινωνία, internet, κτλ.).
– Μορφή αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (θέματα ανάπτυξης και πολλαπλής επιλογής).
– Γραμματεία: Ρωμαλέα Παππά τηλ.: 6944 727761, Fax: 2310-999334, e-mail: romi@med.auth.gr
– Βοηθήματα – προτεινόμενη βιβλιογραφία: Σημειώσεις και παρουσιάσεις των διδασκόντων. Tortora GJ, Anagnostakos NP: Principles of Anatomy and Physiology, 6th edition, 1990, Harper Collins, New York.
Περιεχόμενο – ύλη – Εισηγήσεις – Εργασίες
Εισηγητής Θέμα
Νάτσης Κ. Εισαγωγή στη Λειτουργική Μορφολογία
Παρασκευάς Γ. Λ-Μ Μυοσκελετικού Συστήματος
Νάτσης Κ. Λ-Μ Ουροποιογεννητικού Συστήματος
Αναστασόπουλος Ν. Λ-Μ Αναπνευστικού Συστήματος
Τέγος Θ. Λ-Μ Νευρικού Συστήματος
Αποστολίδης Σ. Λ-Μ Πεπτικού Συστήματος
Αλβανού Α. Λ-Μ οργάνωση Κυττάρων – Ιστών
Σιόγκα Α. Λ-Μ Οργάνωση Κυττάρων – Ιστών
Καρκαβέλας Γ. Λ-Μ Φλεγμονή – Απόπτωση – Καρκίνος
Αποστολίδης Σ. Λ-Μ Ενδοκρινικού Συστήματος
Νάτσης Κ. Τρόπος συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας
Γήτας Χ. Λ-Μ Μέθοδοι στην Αγγειοχειρουργική
Άρσος Γ. Απεικονιστικές μέθοδοι στην Πυρηνική Ιατρική
Οικονόμου Ι. Λ-Μ Απεικονιστικές μέθοδοι Ι (υπερηχογράφημα)
Χαριτάντη Α. Λ-Μ Απεικονιστικές μέθοδοι ΙΙ (ECHO, CT, MRI)
Καιμακάμης Ε. Πολυυπνογραφία – Εργοσπιρομετρία
Τοπούζης Φ. Λ-Μ Απεικονιστικές μέθοδοι στην Οφθαλμολογία
Καϊμακάμης Ε. Αναζήτηση Ιατρικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο
Καϊμακάμης Ε. Απεικονιστικές μέθοδοι στην Πνευμονολογία
Καϊμακάμης Ε. Λ-Μ Καρδιαγγειακού Συστήματος
Καϊμακάμης Ε. Απεικονιστικές μέθοδοι στην Καρδιολογία