Εργαστήρια Ανατομικής Ι

Η έναρξη των εργαστηρίων της Ανατομικής Ι θα γίνει την

Δευτέρα 25-2-2019

Τα εργαστήρια με βάση το πρόγραμμα των τμημάτων θα γίνονται δύο 2/ώρο την εβδομάδα

 

Από το εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας