Εργαστήρια Ανατομικής ΙΙΙ

Η έναρξη των εργαστηρίων της Ανατομικής ΙII θα γίνει την

Δευτέρα 25-2-2019

Το εργαστήριο με βάση το πρόγραμμα των τμημάτων θα γίνεται ένα 2/ωρο την εβδομάδα

 

Από το εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας