Εγγραφές στην Ανατομική ΙΙΙ (Μόνο για φοιτητές Ιατρικής)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΙ

Μόνο για φοιτητές Ιατρικής

(Οι φοιτητές Οδοντιατρικής θα εγγραφούν από τη Γραμματεία τους)

Οι εγγραφές θα γίνονται   μόνο ηλεκτρονικά από 12/02/2019 12:00 μ.μ. έως 20/02/2019 12:00 μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://elearning.med.auth.gr/

Μετά τη συμπλήρωση του μεγίστου αριθμού σε κάθε τμήμα δεν μπορεί να γίνει άλλη εγγραφή. Ο φοιτητής που έχει εγγραφεί σε ένα τμήμα μπορεί αν επιθυμεί να διαγραφεί από το τμήμα και να εγγραφεί σε άλλο τμήμα εφόσον υπάρχει κενή θέση. Ο φοιτητής που θα βρεθεί γραμμένος ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά τμήματα διαγράφεται αυτομάτως και από τα δύο τμήματα. Ο κωδικός του μαθήματος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής. Τα τμήματα για την άσκηση στο Εργαστήριο της Ανατομικής ΙΙΙ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ) είναι τα εξής:

ΤΜΗΜΑ 1Ο: Δευτέρα        ώρα       08:00-10:00 π.μ.  αριθμ. φοιτητών: 55

ΤΜΗΜΑ 2Ο: Δευτέρα                     13:00-15:00 μ.μ. αριθμ. φοιτητών: 55

ΤΜΗΜΑ 3Ο: Τρίτη                          08:00-10:00 π.μ. αριθμ. φοιτητών: 20

ΤΜΗΜΑ 4Ο: Τρίτη                          13:00-15:00 μ.μ. αριθμ. φοιτητών: 20

ΤΜΗΜΑ 5Ο: Τετάρτη                     08:00-10:00 π.μ. αριθμ. φοιτητών: 55

ΤΜΗΜΑ 6Ο: Τετάρτη                     13:00-15:00 μ.μ. αριθμ. φοιτητών: 25

ΤΜΗΜΑ 7Ο: Πέμπτη                      08:00-10:00 π.μ. αριθμ. φοιτητών: 25

ΤΜΗΜΑ 8Ο: Πέμπτη                      13:00-15:00 μ.μ. αριθμ. φοιτητών: 55

 

 

Από το Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας