Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Νάτσης

Μετά από τις αποφάσεις της Γ.Σ. του τμήματος Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.,
ενημερώνουμε τους φοιτητές, ότι λόγω των ειδικών συνθηκών:
– η πρακτική άσκηση για τα μαθήματα της Ανατομίας Ι και ΙΙΙ δεν θα
διενεργηθεί με φυσική παρουσία, αλλά ΘΑ γίνει διαδικτυακά.
– η προφορική εξέταση για τα μαθήματα της Ανατομίας Ι και ΙΙΙ (μόνο
γι΄αυτό το εξάμηνο) ΔΕΝ θα διεξαχθεί.
– η γραπτή εξέταση για τα μαθήματα της Ανατομίας Ι και ΙΙΙ ΘΑ λάβει χώρα
διαδικτυακά (ο τρόπος θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες).

Εκ του Εργαστηρίου