ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΑΓΓΕΙΑ – ΝΕΥΡΑ ΓΡΑΠΤΑ):
Ιατροί – Οδοντίατροι: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Δευτέρα 02/09/19, ώρα 09:00 π.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής και
Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο).

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΟΣΤΑ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ):
Ιατροί – Οδοντίατροι: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Δευτέρα 02/09/19, ώρα 11:00 π.μ., Αίθουσες Εργαστηρίου

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι (ΓΡΑΠΤΑ):
Ιατροί – Οδοντίατροι: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο:
Τρίτη 03/09/19, ώρα 11:00 π.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής και
Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο) και Αίθουσες Εργαστηρίου.
Οι φοιτητές που ΔΕΝ έχουν ανεξάρτητο – ξεχωριστό μάθημα την Γενική Ανατομική , θα
δώσουν τις εξετάσεις μόνο στις Αίθουσες του Εργαστηρίου, στον 1 ο όροφο στις 11:00 π.μ..

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ):
Ιατροί – Οδοντίατροι: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Τρίτη 10/09/19 από Α-Μ
Τετάρτη 11/09/19 από Ν-Ω
ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσες Εργαστηρίου.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Πέμπτη 12/09/2019, ώρα 12:00 π.μ., Αίθουσα Α’, στον 1 ο όροφο του Εργαστηρίου.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙΙ (ΓΡΑΠΤΑ):

Ιατροί – Οδοντίατροι: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Παρασκευή 13/09/19, ώρα 09:00 π.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής και
Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο).

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ (ΓΡΑΠΤΑ):
Ιατροί – Οδοντίατροι: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Τετάρτη 25/09/19, ώρα 11:00 π.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής και
Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο).

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (ΓΡΑΠΤΑ ΣΠΛΑΓΧΝΑ):
Ιατροί – Οδοντίατροι: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Τετάρτη 02/10/19, ώρα 09:00 μ.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής και
Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο).

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ: ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ:
Τετάρτη 02/10/19, ώρα 12:00 μ.μ., Αμφιθέατρο Ανατομείου (Αλέξανδρου Σάββα).

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ:

Πέμπτη 03/10/19, ώρα 12:00 π.μ., Αμφιθέατρο Ανατομείου (Αλέξανδρου Σάββα).