ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ:
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Μόνο οι μεταφορείς του 2ου, 3ου, 4ου και 5ου έτους.
Τρίτη 06/06/2017, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσες Εργαστηρίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι:
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Τετάρτη 07/06/2017, ώρα 09:00 π.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής, Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο) και Αίθουσες Εργαστηρίου.
Οι φοιτητές (6ο, έτος και πτυχίο) που δίνουν την Περιγραφική Ανατομική Ι μαζί με θέματα της Γενικής Ανατομικής, θα δώσουν τις εξετάσεις μόνο στις Αίθουσες του Εργαστηρίου, στον 1ο όροφο στις 09:00 π.μ..

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΑΓΓΕΙΑ – ΝΕΥΡΑ):
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Πτυχίο
Πέμπτη 15/06/2017, ώρα 12:00 π.μ., Μικρό και Μεγάλο Αμφιθέατρο Ιατρικής, Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο) και Αίθουσες Εργαστηρίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΚΜΑΓΕΙΑ):
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Δευτέρα 19/06/2017, οι φοιτητές που ασκήθηκαν την Δευτέρα και οι μεταφορείς και το πτυχίο που το όνομά τους αρχίζει από Α – Ζ
Τρίτη 20/06/2017, οι φοιτητές που ασκήθηκαν την Τρίτη και οι μεταφορείς και το πτυχίο που το όνομά τους αρχίζει από Η – Μ
Τετάρτη 21/06/2017, οι φοιτητές που ασκήθηκαν την Τετάρτη και οι μεταφορείς και το πτυχίο που το όνομά τους αρχίζει από Ν – Σ
Πέμπτη 22/06/2017, οι φοιτητές που ασκήθηκαν την Πέμπτη και οι μεταφορείς και το πτυχίο που το όνομά τους αρχίζει από Τ – Ω
Ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσες Εργαστηρίου.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ:
Πέμπτη 22/06/2017, ώρα 12:00, Αίθουσα Α’, 1ος όροφος Εργαστηρίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΙ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ):
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Παρασκευή 23/06/2017, ώρα 09:00 π.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής, Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο) και Αίθουσες Εργαστηρίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (ΣΠΛΑΓΧΝΑ):
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Πτυχίο
Δευτέρα 03/07/2017, ώρα 09:00 π.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής, Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο) και Αίθουσες Εργαστηρίου.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ:
Τετάρτη 05/07/2017, ώρα 12:00 Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο)

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ:
Πέμπτη 06/07/2017, ώρα 12:00 Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο)