ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΑΓΓΕΙΑ – ΝΕΥΡΑ):
ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Τρίτη 23/01/18, ώρα 13:00 μ.μ, Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής, Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο) και Αίθουσες Εργαστηρίου.

**********
*** ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΚΜΑΓΕΙΑ):
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Μόνο οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 12ο εξάμηνο φοίτησης
Τετάρτη 31/01/18, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσες Εργαστηρίου

**********
***ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ:
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Μόνο οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 12ο εξάμηνο φοίτησης
Πέμπτη 01/02/18, ώρα 08:00 π.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής, Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο) και  Αίθουσες Εργαστηρίου

**********

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ:
Παρασκευή 02/02/18, ώρα 12:00 π.μ., Αμφιθέατρο Ανατομείου

**********

***ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ: Μόνο οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 12ο εξάμηνο φοίτησης
Τρίτη 06/02/18, ώρα 14:00 μ.μ., Αίθουσες Εργαστηρίου

**********

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (ΣΠΛΑΓΧΝΑ):
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Πέμπτη 08/02/18, ώρα 08:00 π.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής, Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο) και Αίθουσες Εργαστηρίου.

**********

***ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ: Μόνο οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 12ο εξάμηνο φοίτησης
Δευτέρα  12/02/18, ώρα 14:00 μ.μ., Αίθουσες Εργαστηρίου.

**********

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ:
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Μόνο οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 12ο εξάμηνο φοίτησης
Δευτέρα 12/02/18 ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσες Εργαστηρίου

************

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Κανονικοί – Μεταφορείς – Πτυχίο
Τρίτη 13/02/18, ώρα 09:00 π.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής, Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο) και Αίθουσες Εργαστηρίου.

**********

***ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι:
ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ: Μόνο οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 12ο εξάμηνο φοίτησης
Τρίτη 13/02/18, ώρα 16:00 μ.μ., Μεγάλο και Μικρό Αμφιθέατρο Ιατρικής, Αμφιθέατρο Αλέξανδρου Σάββα (Ανατομείο) και Αίθουσες Εργαστηρίου.