Άθληση και Υγεία

Τo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τμήμα Ιατρικής Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού) με έδρα το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Δ.Π.Μ.Σ.) που πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα, για το πανεπιστημιακό έτος 2015-2016, θα δεχθεί υποψήφιους για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Άθληση και Υγεία» σε δύο γνωστικές κατευθύνσεις:

-Αθλητιατρική
-Άσκηση και Σωματική Υγεία

Περισσότερες πληροφορίες:
www.master-sport-health.gr