ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ANATOMY I & ANATOMY II (ERASMUS)
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ – ΙΑ0413
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι – IA0245
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ – ΙΑ0331
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΙ – ΙΑ0332
ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ)- IA0370
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ (ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ) – ΙΑ0335

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΙΜΓ097
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – ΙΠΑ001