ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα στο επιλεγόμενο μάθημα “Αθλητιατρική” θα γίνονται για όλους κάθε Δευτέρα και ώρα 15:00-17:00 στο αμφιθέατρο του Ανατομείου
ΕΝΑΡΞΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15-2-2016