Ερευνητικά έργα

Η επιτροπή ερευνών στη συνεδρίαση της 428/04-11-2009 ενέκρινε την έναρξη έργου με τίτλο “Έρευνα και εκπαίδευση σε χειρουργικές τεχνικές (Research and education in surgical procedures)” με επιστημονικό υπεύθυνο τον Διευθυντή κ. Νάτση Κωνσταντίνο, Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.