Επικουρικό Προσωπικό

Εμμανουηλίδου- Καραθανάση Βασιλική
Ε.Τ.Ε.Π.
2310999347 | fax 2310999334
vasw@auth.gr
pappa_webΠαππά Ρωμαλέα
Γραμματέας
2310999305 | fax 2310999334
romi@med.auth.gr
sokratis_webΒλάχος Σωκράτης
Ταριχευτής
2310999305