Επικουρικό Προσωπικό

pappa_webΠαππά Ρωμαλέα
Γραμματέας
2310999305 | fax 2310999334
romi@med.auth.gr
sokratis_webΒλάχος Σωκράτης
Ταριχευτής
2310999305