Εγγραφές στην Ανατομική Ι (Μόνο για φοιτητές Ιατρικής)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι

Μόνο για φοιτητές Ιατρικής

(Οι φοιτητές Οδοντιατρικής θα εγγραφούν από τη Γραμματεία τους)

Οι εγγραφές θα γίνονται   μόνο ηλεκτρονικά από 12/02/2019 12:00 μ.μ. έως 20/02/2018 12:00 μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://elearning.med.auth.gr/

Μετά τη συμπλήρωση του μεγίστου αριθμού σε κάθε τμήμα δεν μπορεί να γίνει άλλη εγγραφή. Ο φοιτητής που έχει εγγραφεί σε ένα τμήμα μπορεί αν επιθυμεί να διαγραφεί από το τμήμα και να εγγραφεί σε άλλο τμήμα εφόσον υπάρχει κενή θέση. Ο φοιτητής που θα βρεθεί γραμμένος ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά τμήματα διαγράφεται αυτομάτως και από τα δύο τμήματα.

Ο κωδικός του μαθήματος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής. Τα τμήματα για την άσκηση στο Εργαστήριο της Ανατομικής Ι (Οστεολογία – Μυολογία – Συνδεσμολογία)      είναι τα εξής:

ΤΜΗΜΑ 1Ο Αίθουσα Α: Δευτέρα, Τετάρτη    ώρα    08:00-10:00   (αριθμ. φοιτ.  65)

ΤΜΗΜΑ 2Ο Αίθουσα Α:  Δευτέρα, Τετάρτη             13:00-15:00    (αριθμ. φοιτ.  65)

ΤΜΗΜΑ 3Ο Αίθουσα Α: Δευτέρα, Τετάρτη              15:00-17:00    (αριθμ. φοιτ.  35 )

ΤΜΗΜΑ 4Ο Αίθουσα Α:  Δευτέρα, Τετάρτη             17:00-19:00     ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΤΜΗΜΑ 5Ο Αίθουσα Α:  Τρίτη, Πέμπτη                   08:00-10:00     (αριθμ. φοιτ.  65)

ΤΜΗΜΑ 6Ο Αίθουσα Α:  Τρίτη, Πέμπτη                    13:00-15:00    (αριθμ. φοιτ.  35)

ΤΜΗΜΑ 7Ο Αίθουσα Α: Τρίτη, Πέμπτη                     17:00-19:00    (αριθμ. φοιτ. 65 )

 

Από το Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας