Δωρεά Σώματος

Μόνιμο και μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη πτωμάτων για την άσκηση στην Ανατομία των φοιτητών της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί μόνο με τη βοήθεια των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων, των Διοικητικών Διευθυντών τους και της Κοινωνικής Υπηρεσίας τους, ώστε τα αζήτητα πτώματα να στέλνονται στο Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τα Α.Ν. 445, ΦΕΚ Α’ 130/14-6-68 και το έγγραφο 1539/3-3-76 του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος η παράδοση των «αζήτητων» πτωμάτων στο Ανατομείο είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική. Για τη διευκόλυνση των Ιδρυμάτων τα «αζήτητα» αυτά πτώματα παραλαμβάνονται και μεταφέρονται με τη φροντίδα και έξοδα του Εργαστηρίου Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας.
Μετά την ταρίχευσή τους και πριν από τη χρησιμοποίησή τους παραμένουν σε ψυγείο βαθειάς ψύξης τουλάχιστον για έξι μήνες. Έτσι αν εν τω μεταξύ ζητηθούν από τους συγγενείς τους η παράδοση είναι άμεση.
Μετά την άσκηση των φοιτητών, πάλι με φροντίδα και έξοδα του Ανατομείου, κηδεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας.
Επειδή εμφανίστηκε δυσχέρεια στην εφαρμογή των παραπάνω, από το 2009 έχουν αποσταλεί από το Εργαστήριο μας διευκρινιστικές επιστολές προς τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές της Μακεδονίας και Θράκης, για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων από το νόμο διατάξεων.
Τα τελευταία χρόνια λόγω της έλλειψης πτωμάτων έχουμε αναπτύξει το θεσμό της δωρεάς σώματος. Τα στατιστικά δεδομένα είναι ενθαρρυντικά αφού ο αριθμός των δωρητών έχει αυξηθεί. Για το λόγο αυτό υπάρχει πλήρης ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου anatomylab.web.auth.gr. Επίσης, έχουν δημοσιευθεί άρθρα στον έντυπο τύπο (εφημερίδες και περιοδικά).

 ————————

Κάθε δωρητής σώματος ο οποίος επιθυμεί να δωρίσει το σώμα του στο Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της παρακάτω αίτησης και της κάρτας σώματος. Θα πρέπει πρώτα να προσέλθει σ’ ένα αστυνομικό τμήμα μαζί μ’ ένα μάρτυρα και τις ταυτότητες τους ώστε να κάνουν μία υπεύθυνη δήλωση για το γνήσιο της υπογραφής.

Την υπογεγραμμένη αίτηση και την κάρτα σώματος:

1) Μπορεί να τη φέρει ο ίδιος στο Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση Τ.Θ. 300, Τ.Κ. 54 124, Τηλέφωνα: 2310-999305, Φαξ: 2310-999334.

2) Να τη στείλει ταχυδρομικώς στο Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση Τ.Θ. 300, Τ.Κ. 54 124.

3) Αφού πρώτα σαρώσει ηλεκτρονικά (scan) την αίτηση και την κάρτα σώματος να τη στείλει με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)  στο anatomy@med.auth.gr ή στο τηλεoμoιότυπο (Fax): 2310-999334.

Σε μικρό χρονικό διάστημα θα του αποσταλεί η κάρτα δωρητή σώματος, για την ύπαρξη της οποίας θα πρέπει ο ίδιος να ενημερώσει τους οικείους του για την επιθυμία του αυτή. Οι συγγενείς πρέπει να γνωρίζουν ότι άμεσα μετά το θάνατο θα πρέπει να ενημερώσουν το Ανατομείο στο Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο: 2310-999305 και στο Fax: 2310-999334 (όλα τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στην αίτηση και στη κάρτα δωρεάς σώματος). Έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι αν μετά το θάνατο έχει διενεργηθεί εντολή για ιατροδικαστική εξέταση,  δεν μπορεί να γίνει η δωρεά του σώματος στο Ανατομείο.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την κάρτα σώματος