Διδακτορικές Διατριβές

Στο εργαστήριο απασχολούνται 8 (οκτώ) άμισθοι επιστημονικοί συνεργάτες ιατροί, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό του Τμήματος, οι οποίοι εκπονούν ή ολοκλήρωσαν τη διδακτορική τους διατριβή. Οι διατριβές είναι σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο της Περιγραφικής και Λειτουργικής Ανατομικής. Συγχρόνως οι άμισθοι επιστημονικοί συνεργάτες επικουρούν στο διδακτικό έργο του Εργαστηρίου, συμμετέχοντας ενεργά στην άσκηση των φοιτητών.

Διδακτορικές διατριβές που ολοκληρώθηκαν στο Εργαστήριο από το 2009 έως σήμερα:
1. Συγκριτική μελέτη της μυϊκής δύναμης και σταθερότητας του γόνατος πριν και μετά από ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου με τετραπλό μόσχευμα ημιτενοντώδη και ισχνού μυός – Κούτρα Γεωργίου.
2. Συγκριτική μελέτη των έσω μαστικών αρτηριών για την επιλογή τους ως μόσχευμα στην αορτοστεφανιαία παράκαμψη – Παλιούρα Δημητρίου.
3. Ανατομικές παραλλαγές και οστικές ανθρωπομετρικές παράμετροι των οστών της ωμικής ζώνης και των μακρών οστών του άνω άκρου – Τότλη Τρύφωνα.
4. Ανατομική μελέτη των σχέσεων των οστών και των αρθρικών επιφανειών του άκρου ποδός σε ασθενείς με βλαίσο μέγα δάκτυλο – Γκέκα Χρήστου.
5. Ανατομική μελέτη των κολποκοιλιακών βαλβίδων, των θηλοειδών μυών και των τενόντιων χορδών της καρδιάς, στον ελληνικό πληθυσμό – Σοφίδη Γεωργίου.
6. Μορφομετρική ανάλυση των οστών της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης στον ελληνικό πληθυσμό για το σχεδιασμό των αρθροπλαστικών του ώμου – Παπαθανασίου Ευθυμίας.
7. Μελέτη των ανατομικών παραλλαγών του ανθρώπινου στεφανιαίου δικτύου στον ελληνικό πληθυσμό – Βύζα Βασιλείου.
8. Ανατομική και μορφομετρική μελέτη της έκφυσης των οπίσθιων μηριαίων μυών – Κωνσταντινίδη Γεωργίου.
9. Χρήση περιβάλλοντος ψηφιακής αλληλεπίδρασης στην εκμάθηση της ανατομίας των αρτηριών του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου – Κιουρεξίδου Ματίνα.
10. Μορφομετρική ανάλυση και ανατομικές παραλλαγές των οστικών δομών της κρανιοαυχενικής συμβολής στον ελληνικό πληθυσμό – Λυρτζή Χρήστου.

Διδακτορικές διατριβές του Εργαστηρίου που βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα:
11. Μελέτη του οπισθίου χιαστού συνδέσμου σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος. (Ιστολογική, υπερμικροσκοπική και ανοσοϊστοχημική μελέτη) – Νεραντζίδου Ξανθούλας.
12. Η επίδραση του υπερκονδύλιου κατάγματος του βραχιονίου οστού και των θεραπευτικών του προσεγγίσεων στη μορφολογία και την κινητικότητα του αγκώνα στον αναπτυσσόμενο σκελετό – Σπυριδάκη Αντωνίου.