Δημοσιεύσεις

Από το 2009 έως σήμερα το Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής έχει δημοσιεύσει τις εξής εργασίες σε ξενόγλωσσα περιοδικά:

2017
Lyrtzis C, Natsis K, Pantazis E. Corrigendum to “Revision of Carpal Tunnel Release due to Palmaris Longus Profundus”. Case Rep Orthop. 2017;2017:6038347. doi: 10.1155/2017/6038347. Epub 2017 Nov 22. PubMed PMID: 29359060; PubMed Central PMCID: PMC5735640.

Piagkou M, Manolakos O, Troupis T, Lazaridis N, Laios K, Samolis A, Natsis K.  Variable skeletal anatomical features of acromegaly in the skull and craniocervical junction. Acta Med Acad. 2017 Nov;46(2):162-168. doi: 10.5644/ama2006-124.201. PubMed PMID: 29338280.

Venieratos D, Samolis A, Piagkou M, Douvetzemis S, Kourotzoglou A, Natsis K. The chondrocoracoideus muscle: A rare anatomical variant of the pectoral area. Acta Med Acad. 2017 Nov;46(2):155-161. doi: 10.5644/ama2006-124.200. PubMed PMID: 29338279.

Natsis K, Giannakopoulou A, Piagkou M, Lazaridis N, Tegos T, Colonna MR. Connections between radial and ulnar nerve at high humeral level in cadavers: incidence, topography, and literature review. Surg Radiol Anat. 2017 Nov 9. doi: 10.1007/s00276-017-1939-3. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29124342.

Natsis K, Didagelos M, Gkiouliava A, Lazaridis N, Vyzas V, Piagkou M. Erratum to: The aberrant right subclavian artery: cadaveric study and literature review. Surg Radiol Anat. 2017 Oct;39(10):1181-1182. doi: 10.1007/s00276-017-1922-z. PubMed PMID: 28913541.

Afrantou T, Natsis KS, Angelou A. Brainstem Radionecrosis in a Patient with Nasopharyngeal Carcinoma. Can J Neurol Sci. 2017 Nov;44(6):734-735. doi:10.1017/cjn.2017.225. Epub 2017 Aug 31. PubMed PMID: 28854994.

Pękala PA, Henry BM, Pękala JR, Frączek PA, Taterra D, Natsis K, Piagkou M, Skrzat J, Tomaszewska IM. The pterygoalar bar: A meta-analysis of its prevalence, morphology and morphometry. J Craniomaxillofac Surg. 2017 Sep;45(9):1535-1541. doi: 10.1016/j.jcms.2017.06.019. Epub 2017 Jul 6. PubMed PMID: 28797820.

Natsis K, Piagkou M, Repousi E, Tegos T, Gkioka A, Loukas M. The size of the foramen ovale regarding to the presence and absence of the emissary sphenoidal foramen: is there any relationship between them? Folia Morphol (Warsz). 2017 Jul  13. doi: 10.5603/FM.a2017.0068. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28703850.

Natsis K, Konstantinidis GA, Symeonidis PD, Totlis T, Anastasopoulos N, Stavrou P. The accessory tendon of extensor hallucis longus muscle and its correlation to hallux valgus deformity: a cadaveric study. Surg Radiol Anat. 2017 Dec;39(12):1343-1347. doi: 10.1007/s00276-017-1881-4. Epub 2017 Jun 10. PubMed PMID: 28601923.

Antza C, Stabouli S, Natsis M, Doundoulakis I, Kotsis V. Obesity-Induced Hypertension: New Insights. Curr Pharm Des. 2017;23(31):4620-4625. doi: 10.2174/1381612823666170608083343. PubMed PMID: 28595525.

Geuna S, Papalia I, Ronchi G, d’Alcontres FS, Natsis K, Papadopulos NA, Colonna MR. The reasons for end-to-side coaptation: how does lateral axon sprouting work? Neural Regen Res. 2017 Apr;12(4):529-533. doi: 10.4103/1673-5374.205081. Review. PubMed PMID: 28553322; PubMed Central PMCID:
PMC5436340.

Asouhidou I, Karaiskos T, Natsis K. Erratum to: Pulmonary vein anatomical variation during videothoracoscopy-assisted surgical lobectomy. Surg Radiol Anat. 2017 Aug;39(8):939. doi: 10.1007/s00276-017-1872-5. PubMed PMID: 28536836.

Johal J, Ward R, Gielecki J, Walocha J, Natsis K, Tubbs RS, Loukas M. Beware  of the predatory science journal: A potential threat to the integrity of medical  research. Clin Anat. 2017 Sep;30(6):767-773. doi: 10.1002/ca.22899. Epub 2017 Jul 6. PubMed PMID: 28509358.

Natsis K, Piagkou M, Lazaridis N, Koimtzis G, Apostolidis S. The coexistence of both replaced proper hepatic and gastroduodenal arteries due to the common hepatic artery absence. Surg Radiol Anat. 2017 Nov;39(11):1293-1296. doi: 10.1007/s00276-017-1866-3. Epub 2017 May 15. PubMed PMID: 28508279.

Afrantou T, Natsis KS, Papadopoulos G, Lagoudaki R, Poulios C, Mamouli D, Kostopoulos I, Grigoriadis N. A case of CD30+ ALK1- anaplastic large cell lymphoma resembling acute disseminated encephalomyelitis. Mult Scler Relat Disord. 2017 Apr;13:119-121. doi: 10.1016/j.msard.2017.03.003. Epub 2017 Mar 6. PubMed PMID: 28427693.

Natsis K, Piagkou M, Stamatopoulos T, Spyridakis I, Apostolidis S. Anastomotic loop between common hepatic artery and  astroduodenal artery in coexistence with an aberrant right hepatic artery. Folia Morphol (Warsz). 2017 Mar 10. doi: 10.5603/FM.a2017.0023. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28281726.

Lyrtzis C, Piagkou M, Gkioka A, Anastasopoulos N, Apostolidis S, Natsis K. Foramen magnum, occipital condyles and hypoglossal canals morphometry: anatomical study with clinical implications. Folia Morphol (Warsz). 2017;76(3):446-457. doi: 10.5603/FM.a2017.0002. Epub 2017 Feb 2. PubMed PMID: 28150268.

Natsis K, Didagelos M, Gkiouliava A, Lazaridis N, Vyzas V, Piagkou M. Theaberrant right subclavian artery: cadaveric study and literature review. Surg Radiol Anat. 2017 May;39(5):559-565. doi: 10.1007/s00276-016-1796-5. Epub 2016 Dec 20. Review. Erratum in: Surg Radiol Anat. 2017 Sep 14;:. PubMed PMID: 27999944.

Natsis K, Lyrtzis C, Totlis T, Anastasopoulos N, Piagkou M. A morphometric study of the atlas occipitalization and coexisted congenital anomalies of the vertebrae and posterior cranial fossa with neurological importance. Surg Radiol Anat. 2017 Jan;39(1):39-49. doi: 10.1007/s00276-016-1687-9. Epub 2016 May 18. PubMed PMID: 27192980.

2016
Natsis K, Lyrtzis C, Totlis T, Anastasopoulos N, Piagkou M. A morphometric study of the atlas occipitalization and coexisted congenital anomalies of the vertebrae and posterior cranial fossa with neurological importance. Surg Radiol Anat. 2016 May 18. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27192980.

Natsis K, Paraskevas G, Tzika M. Five Roots Pattern of Median Nerve Formation. Acta Medica (Hradec Kralove). 2016;59(1):26-8. doi: 0.14712/18059694.2016.52. PubMed PMID: 27131354.

Tsikopoulos K, Tsikopoulos A, Natsis K. Autologous whole blood or corticosteroid injections for the treatment of epicondylopathy and plantar
fasciopathy? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Phys Ther Sport. 2016 Feb 24. pii: S1466-853X(16)00023-7. doi:10.1016/j.ptsp.2016.02.002. [Epub ahead of print] Review. PubMed PMID: 27085490.

Paraskevas GK, Tzika M, Natsis K. Double sternal foramina in a dried sternum: a rare normal variant and its radiologic assessment. Surg Radiol Anat. 2016 Mar 17. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26988088.

Loukas M, Youssef P, Gielecki J, Walocha J, Natsis K, Tubbs RS. History of cardiac anatomy: A comprehensive review from the egyptians to today. Clin Anat. 2016 Apr;29(3):270-84. doi: 10.1002/ca.22705. Epub 2016 Mar 11. PubMed PMID: 26918296.

Natsis K, Konstantinidis GA, Moebius UG, Anastasopoulos N, Totlis T. Incidence, location and classification of glenoid labrum meniscoid folds. Arch
Orthop Trauma Surg. 2016 May;136(5):673-80. doi: 10.1007/s00402-016-2421-0. Epub 2016 Feb 16. PubMed PMID: 26884247.

Piagkou M, Totlis T, Panagiotopoulos NA, Natsis K. An arterial island pattern of the axillary and brachial arteries: a case report with clinical implications. Surg Radiol Anat. 2016 Jan 30. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26831326.

 

2015

Noussios G, Chouridis P, Kostretzis L, Natsis K. Morphological and Morphometrical Study of the Human Ossicular Chain: A Review of the Literature and a Meta-Analysis of Experience Over 50 Years. J Clin Med Res. 2016 Feb;8(2):76-83. doi: 10.14740/jocmr2369w. Epub 2015 Dec 28. Review. PubMed PMID: 26767074; PubMed Central PMCID: PMC4701061.

Natsis K, Totlis T, Chorti A, Karanassos M, Didagelos M, Lazaridis N. Tunnels and grooves for supraclavicular nerves within the clavicle: review of the literature and clinical impact. Surg Radiol Anat. 2015 Dec 24. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26702936.

Natsis K, Piagkou M, Repousi E, Apostolidis S, Kotsiomitis E, Apostolou K, Skandalakis P. Morphometric variability of pyramidalis muscle and its clinical significance. Surg Radiol Anat. 2016 Apr;38(3):285-92. doi: 10.1007/s00276-015-1550-4. Epub 2015 Sep 12. PubMed PMID: 26364033.

Dimitriou I, Katsourakis A, Natsis K, Kostretzis L, Noussios G. Correction: Ioannis Dimitriou et al, Palmaris Longus Muscle’s Prevalence in Different Nations and Interesting Anatomical Variations: Review of the Literature. J Clin Med Res. 2016 Jan;8(1):62. doi: 10.14740/jocmr2243wc1. Epub 2015 Dec 3. PubMed PMID: 26668687; PubMed Central PMCID: PMC4676350.

Tsikopoulos K, Tsikopoulos I, Simeonidis E, Papathanasiou E, Haidich AB, Anastasopoulos N, Natsis K. The clinical impact of platelet-rich plasma on tendinopathy compared to placebo or dry needling injections: A meta-analysis. Phys Ther Sport. 2016 Jan;17:87-94. doi: 10.1016/j.ptsp.2015.06.003. Epub 2015 Jun 18. Review. PubMed PMID: 26621224.

Troupis T, Michalinos A, Kakisis J, Natsis K, Sofidis G, Skandalakis P. Bilateral lingual-facial trunk: anatomic and clinical implications. Folia Morphol (Warsz). 2015;74(4):548-51. doi: 10.5603/FM.2015.0122. PubMed PMID: 26620521. Tzaveas A, Anastasopoulos N, Paraskevas G, Natsis K. A Rare Case of Quadratus Femoris Muscle Rupture After Yoga Exercises. Clin J Sport Med. 2015 Oct 28. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26513386.

Natsis K, Repousi E, Asouhidou I, Siskos C, Ioannidi A, Piagkou M. Foramina of the anterior mandible in dentate and edentulous mandibles. Folia Morphol (Warsz). 2015 Oct 2. doi: 10.5603/FM.a2015.0090. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26431051.

Natsis K, Lazaridis N, Gkiouliava A, Didagelos M, Piagkou M. A retroesophageal right subclavian artery in association with a thyroid ima artery: case report, clinical impact and review of the literature. Folia Morphol (Warsz). 2015 Sep 18. doi: 10.5603/FM.a2015.0080. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26383509.

Natsis K, Piagkou M. Anatomic location and route of extension of the trigeminal nerve schwannomas. J Neurosci Rural Pract. 2015 Apr-Jun;6(2):280-1.
doi: 10.4103/0976-3147.153241. PubMed PMID: 25883504; PubMed Central PMCID: PMC4387835.

Tzika M, Paraskevas G, Natsis K. Entrapment of the superficial peroneal nerve: an anatomical insight. J Am Podiatr Med Assoc. 2015 Mar;105(2):150-9. doi: 10.7547/0003-0538-105.2.150. PubMed PMID: 25815655.

Anastasopoulos N, Paraskevas G, Apostolidis S, Natsis K. Three superficial veins coursing over the clavicles: a case report. Surg Radiol Anat. 2015
Nov;37(9):1129-31. doi: 10.1007/s00276-015-1445-4. Epub 2015 Feb 15. PubMed PMID: 25681974.

Natsis K, Repousi E, Noussios G, Papathanasiou E, Apostolidis S, Piagkou M. The styloid process in a Greek population: an anatomical study with clinical implications. Anat Sci Int. 2015 Mar;90(2):67-74. doi: 10.1007/s12565-014-0232-3. Epub 2014 Mar 25. PubMed PMID: 24664363.

Natsis K, Piagkou M. The anatomical variability of the emissary condylar veins, its identification and clinical significance. J Neurosci Rural Pract. 2015 Jan;6(1):123-4. doi: 10.4103/0976-3147.143222. PubMed PMID: 25552872; PubMed Central PMCID: PMC4244775.

Paraskevas G, Tzika M, Anastasopoulos N, Kitsoulis P, Sofidis G, Natsis K. Sternal foramina: incidence in Greek population, anatomy and clinical
considerations. Surg Radiol Anat. 2015 Sep;37(7):845-51. doi: 10.1007/s00276-014-1412-5. Epub 2015 Jan 1. PubMed PMID: 25552238.

Paraskevas G, Mavrodi A, Natsis K. Accessory mental foramen: an anatomical study on dry mandibles and review of the literature. Oral Maxillofac Surg. 2015 Jun;19(2):177-81. doi: 10.1007/s10006-014-0474-1. Epub 2014 Nov 15. PubMed PMID:25394607.

Natsis K, Repousi E, Sofidis G, Piagkou M. The osseous structures in the infratemporal fossa: foramen ovale, bony spurs, ossified ligaments and their contribution to the trigeminal neuralgia. Acta Neurochir (Wien). 2015 Jan;157(1):101-3. doi: 10.1007/s00701-014-2197-3. Epub 2014 Aug 8. PubMed PMID: 25100153.

2014
Paraskevas G, Tzika M, Natsis K. Entrapment of the superficial peroneal nerve: an anatomical insight. J Am Podiatr Med Assoc. 2014 Dec 17. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25517687.

Natsis K, Paraskevas G, Panagouli E, Tsaraklis A, Lolis E, Piagkou M, Venieratos D. A morphometric study of multiple renal arteries in Greek population and a systematic review. Rom J Morphol Embryol. 2014;55(3 Suppl):1111-22. Review. PubMed PMID: 25607393.

Paraskevas G, Natsis K, Ioannidis O, Kitsoulis P, Anastasopoulos N, Spyridakis I. Multiple variations of the superficial jugular veins: case report
and clinical relevance. Acta Medica (Hradec Kralove). 2014;57(1):34-7. PubMed PMID: 25006662.

Paraskevas GK, Natsis K, Tzika M, Ioannidis O. Fascial entrapment of the sural nerve and its clinical relevance. Anat Cell Biol. 2014 Jun;47(2):144-7. doi: 10.5115/acb.2014.47.2.144. Epub 2014 Jun 20. PubMed PMID: 24987554; PubMed Central PMCID: PMC4076424.

Natsis K, Piagkou M, Panagiotopoulos NA, Apostolidis S. An unusual high bifurcation and variable branching of the axillary artery in a Greek male
cadaver. Springerplus. 2014 Oct 28;3:640. doi: 10.1186/2193-1801-3-640. eCollection 2014. PubMed PMID: 25392808; PubMed Central PMCID: PMC4226802.

Totlis T, Paparoidamis G, Sofidis G, Natsis K. Two large processes at the acromial end of a clavicle: a case report. Hippokratia. 2014 Apr;18(2):183-4. PubMed PMID: 25336887; PubMed Central PMCID: PMC4201410.

Paraskevas GK, Natsis K, Nitsa Z, Mavrodi A, Kitsoulis P. Unusual morphological pattern and distribution of the ansa cervicalis: a case report. Rom
J Morphol Embryol. 2014;55(3):993-6. PubMed PMID: 25329134.

Paraskevas GK, Natsis K, Nitsa Z, Papaziogas B, Kitsoulis P. Bilateral double testicular arteries: a case report and review of the literature. Potential embryological and surgical considerations. Folia Morphol (Warsz). 2014 Aug;73(3):383-8. doi: 10.5603/FM.2014.0057. PubMed PMID: 25242354.

Totlis T, Anastasopoulos N, Apostolidis S, Paraskevas G, Terzidis I, Natsis K. Proximal ulna morphometry: which are the “true” anatomical preshaped olecranon plates? Surg Radiol Anat. 2014 Dec;36(10):1015-22. doi: 10.1007/s00276-014-1287-5. Epub 2014 Mar 27. PubMed PMID: 24671336.

Totlis T, Natsis K, Pantelidis P, Paraskevas G, Iosifidis M, Kyriakidis A. Reliability of the posterolateral corner of the acromion as a landmark for the posterior arthroscopic portal of the shoulder. J Shoulder Elbow Surg. 2014 Sep;23(9):1403-8. doi: 10.1016/j.jse.2013.12.005. Epub 2014 Feb 28. PubMed PMID: 24582956.

Natsis K, Piagkou M, Skotsimara G, Totlis T, Apostolidis S, Panagiotopoulos NA, Skandalakis P. The ossified pterygoalar ligament: an anatomical study with pathological and surgical implications. J Craniomaxillofac Surg. 2014 Jul;42(5):e266-70. doi: 10.1016/j.jcms.2013.10.003. Epub 2013 Nov 1. PubMed PMID: 24290255.

Natsis K, Piagkou M, Skotsimara A, Protogerou V, Tsitouridis I, Skandalakis P. Horseshoe kidney: a review of anatomy and pathology. Surg Radiol Anat. 2014 Aug;36(6):517-26. doi: 10.1007/s00276-013-1229-7. Epub 2013 Nov 1. Review. PubMed PMID: 24178305.

Paraskevas GK, Natsis K, Tzika M, Ioannidis O. Potential entrapment of an accessory superficial peroneal sensory nerve at the lateral malleolus: a cadaveric case report and review of the literature. J Foot Ankle Surg. 2014 Jan-Feb;53(1):92-5. doi: 10.1053/j.jfas.2013.06.012. Epub 2013 Aug 15. PubMed PMID: 23954064.

Konstantinidis GA, Aletras VH, Kanakari KA, Natsis K, Bellamy N, Niakas D. Comparative validation of the WOMAC osteoarthritis and Lequesne algofunctional indices in Greek patients with hip or knee osteoarthritis. Qual Life Res. 2014 Mar;23(2):539-48. doi: 10.1007/s11136-013-0490-x. Epub 2013 Aug 6. PubMed PMID: 23918463.

Natsis K, Totlis T, Konstantinidis GA, Paraskevas G, Piagkou M, Koebke J. Anatomical variations between the sciatic nerve and the piriformis muscle: a contribution to surgical anatomy in piriformis syndrome. Surg Radiol Anat. 2014 Apr;36(3):273-80. doi: 10.1007/s00276-013-1180-7. Epub 2013 Jul 31. PubMed PMID: 23900507.

Totlis T, Konstantinidis GA, Karanassos MT, Sofidis G, Anastasopoulos N, Natsis K. Bony structures related to snapping scapula: correlation to gender,side and age. Surg Radiol Anat. 2014 Jan;36(1):3-9. doi: 10.1007/s00276-013-1130-4. Epub 2013 May 8. PubMed PMID: 23652480.

2013

Piagkou M, Tzika M, Paraskevas G, Natsis K. Anatomic variability in the relation between the retromandibular vein and the facial nerve: a case report, literature review and classification. Folia Morphol (Warsz). 2013 Nov;72(4):371-5. Review. PubMed PMID: 24402762.

Paraskevas GK, Natsis K, Ioannidis O. Accessory cleido-occipitalis muscle: case report and review of the literature. Rom J Morphol Embryol. 2013;54(3 Suppl):893-5. Review. PubMed PMID: 24322047.

Natsis K, Piagkou M. Commentary. J Neurosci Rural Pract. 2013 Oct;4(4):397-8. PubMed PMID: 24347944; PubMed Central PMCID: PMC3858756.

Natsis K, Paraskevas G, Tzika M, Papathanasiou E. Variable origin and ramification pattern of the lateral femoral cutaneous nerve: a case report and
neurosurgical considerations. Turk Neurosurg. 2013;23(6):840-3. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.6734-12.0. PubMed PMID: 24310476.

Natsis K, Didagelos M, Manoli S, Vlasis K, Papathanasiou E, Sofidis G, Nerantzidou X. Fleshy palmaris longus muscle – a cadaveric finding and its clinical significance: a case report. Hippokratia. 2012 Oct;16(4):378-80. PubMed PMID: 23935323; PubMed Central PMCID: PMC3738618.

Natsis K, Asouhidou I, Vizas V, Didagelos M. A rare cadaveric finding of ectopic origin of a bronchial artery: surgical and imaging consequences. Folia Morphol (Warsz). 2013 Feb;72(1):78-81. PubMed PMID: 23749716.

Natsis K, Piagkou M, Skotsimara G, Piagkos G, Skandalakis P. A morphometric anatomical and comparative study of the foramen magnum region in a Greek
population. Surg Radiol Anat. 2013 Dec;35(10):925-34. doi: 10.1007/s00276-013-1119-z. Epub 2013 Apr 26. PubMed PMID: 23620089.

Paraskevas GK, Natsis K, Tzika M, Tsitsopoulos PP. Multibranch anastomotic variant of the lateral femoral cutaneous nerve: possible implications in
neurosurgical practice. Acta Neurochir (Wien). 2013 Jun;155(6):1151-2. doi: 10.1007/s00701-013-1721-1. Epub 2013 Apr 23. PubMed PMID: 23609030.

Natsis K, Totlis T, Didagelos M, Tsakotos G, Vlassis K, Skandalakis P. Scalenus minimus muscle: overestimated or not? An anatomical study. Am Surg. 2013 Apr;79(4):372-4. Review. PubMed PMID: 23574846.

Papadopoulou DN, Sionga A, Karayannopoulou G, Natsis K, Komnenou A, Mangioris G, Kalpatsanidis A, Manthos A, Georgiadis N, Karampatakis V. Experimental application of tissue adhesives in corneal traumas. Eur J Ophthalmol. 2013 Sep-Oct;23(5):646-51. doi: 10.5301/ejo.5000253. Epub 2013 Mar 4. PubMed PMID: 23483509.

Piagkou M, Skotsimara G, Repousi E, Paraskevas G, Natsis K. Enlarged parietal foramina: a rare finding in a female Greek skull with unusual multiple Wormian bones and a rich parietal vascular network. Anat Sci Int. 2013 Jun;88(3):175-80. doi: 10.1007/s12565-013-0173-2. Epub 2013 Mar 31. PubMed PMID: 23543411.

An unusual origin and course of multiple branches of the median nerve to the thenar muscles: a case report.
Natsis K, Paraskevas G, Piagkou M. AUMJ. 2013;40(2):41-4.

Incidence and purpose of the clival canal, a “neglected” skull base canal.
Paraskevas GK, Tsitsopoulos PP, Ioannidis OM. Acta Neurochir (Wien). 2013 Jan;155(1):139-40.

2012
Meniscofibular ligament: morphology and functional significance of a relatively unknown anatomical structure.
Natsis Κ, Paraskevas G, Anastasopoulos N, Papamitsou T, Sioga A.
Anat Res Int. 2012;2012:214784.

Adequacy of semitendinosus tendon alone for anterior cruciate ligament re-construction graft and prediction of hamstring graft size by evaluating simple anthropometric parameters.
Papastergiou SG, Konstantinidis GA, Natsis K, Papathanasiou E, Koukoulias N, Pa-padopoulos AG.
Anat Res Int. 2012;2012:424158.

Gender and side-to-side differences of femoral condyles morphology: Osteo-metric data from 360 Caucasian dried femori.
Terzidis I, Totlis T, Papathanasiou E, Sideridis A, Vlasis K, Natsis K.
Anat Res Int. 2012;2012:679658.

The human knee: gross, microscopic, surgical, and radiological anatomy.
Natsis K, Anastasopoulos N, Kellis E, Koebke J, Sioga A, Tsitouridis I.
Anat Res Int. 2012;2012:698346.

Anterior and posterior meniscofemoral ligaments: MRI evaluation.
Bintoudi A, Natsis K, Tsitouridis I.
Anat Res Int. 2012;2012:839724.

Rectus abdominis overuse injury in a tennis athlete treated with traumeel.
Natsis K, Lyrtzis C, Papathanasiou E, Anastasopoulos N.
Am J Case Rep. 2012;13:3-6.

In vivo and in vitro examination of the tendinous inscription of the human se-mitendinosus muscle.
Kellis E, Galanis N, Natsis K, Kapetanos G.
Cells Tissues Organs. 2012;195(4):365-76.


Abnormal bilateral drainage of testicular veins: embryological aspects and surgical application.
Paraskevas GK, Ioannidis O, Natsis K, Martoglou S.
Rom J Morphol Embryol. 2012;53(3):635-8.

Humeral septal aperture associated with supracondylar process: a case report and review of the literature.
Paraskevas GK, Natsis K, Anastasopoulos N, Ioannidis O, Kitsoulis P.
Ital J Anat Embryol. 2012;117(3):135-41.

Dorsoepitrochlearis muscle : an unknown cause of shoulder motion limitation and axilla deformity.
Natsis K, Totlis T, Vlasis K, Sofidis G, Lazaridis N, Tsitouridis I.
J Orthop Sci. 2012 Mar;17(2):186-8.

Chondroepitrochlearis: an abnormal muscle that may affect axillary lymphad-enectomy.
Natsis K, Totlis T, Sofidis G.
ANZ J Surg. 2012 Apr;82(4):286-7.

Topographic anatomy of the internal laryngeal nerve: surgical considerations.
Paraskevas GK, Raikos A, Ioannidis O, Brand-Saberi B.
Head Neck. 2012 Apr;34(4):534-40.

Complicated axillary lymphadenectomy due to a pectoralis quartus muscle.
Totlis T, Iosifidou R, Pavlidou F, Sofidis G, Natsis K, Bousoulegas A.
Chirurgia (Bucur). 2012 May-Jun;107(3):397-8.

Abnormal origin of internal thoracic artery from the thyrocervical trunk: surgi-cal considerations.
Paraskevas G, Natsis K, Tzika M, Ioannidis O, Kitsoulis P.
J Cardiothorac Surg. 2012 Jun 29;7:63.

Human body exhibitions: public opinion of young individuals and contempo-rary bioethics.
Raikos A, Paraskevas GK, Tzika M, Kordali P, Tsafka-Tsotskou F, Natsis K.
Surg Radiol Anat. 2012 Jul;34(5):433-40.

Architectural differences between the hamstring muscles.
Kellis E, Galanis N, Kapetanos G, Natsis K.
J Electromyogr Kinesiol. 2012 Aug;22(4):520-6.

Anomalous muscle causing ulnar nerve compression at Guyon’s canal.
Paraskevas GK, Ioannidis O, Economou DS.
J Plast Surg Hand Surg. 2012 Sep;46(3-4):288-90.

The accessory deep peroneal nerve: a review of the literature.
Tzika M, Paraskevas GK, Kitsoulis P.
Foot (Edinb). 2012 Sep;22(3):232-4.

Fleshy palmaris longus muscle – a cadaveric finding and its clinical signifi-cance: a case report.
Natsis K, Didagelos M, Manoli S, Vlasis K, Papathanasiou E, Sofidis G, Nerantzidou X.
Hippokratia. 2012 Oct;16(4):378-80.

A coexisting anatomical variation of median and ulnar nerves in a cadaver palm.
Natsis K, Karanassos MT, Papathanasiou E, Noussios G.
Folia Morphol (Warsz). 2012 Nov;71(4):269-74.

Ectopic parathyroid glands and their anatomical, clinical and surgical implica-tions.
Noussios G, Anagnostis P, Natsis K.
Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2012 Nov;120(10):604-10.

2011
Accessory muscles around the superior radioulnar joint: a morphological study.
Paraskevas GK, Ioannidis O.
Ital J Anat Embryol. 2011;116(1):45-51.

Duplicated gallbladder: surgical application and review of the literature.
Paraskevas GK, Raikos A, Ioannidis O, Papaziogas B.
Ital J Anat Embryol. 2011;116(2):61-6.

Sesamoid ossicles within the nuchal ligament: a report of two cases and re-view of the literature.
Paraskevas GK, Raikos A, Martoglou S, Ioannidis O.
J Radiol Case Rep. 2011;5(8):22-9.

Application of the Maxillary Suture Obliteration Method for Estimating Age at Death in Greek Population.
Apostolidou C, Eleminiadis I, Koletsa T, Natsis K, Dalampiras S, Psaroulis D, Apos-tolidis S, Psifidis A, Tsikaras P, Njau SN.
The Open Forensic Science Journal. 2011;4:15-9.

The effect of diclofenac sodium and paracetamol on active and passive range of ankle motion after sprains.
Lyrtzis C, Papadopoulos C, Natsis K, Noussios G.
Journal of Human Sport & Exercise. 2011;6(1):40-8.

Ψυχολογικοί παράγοντες στην αποκατάσταση από αθλητικό τραυματισμό.
Λυρτζής Χ, Νάτσης Κ, Παπαδόπουλος Χ, Νούσιος Γ.
Galenus. 2011;1-2:71-9.

Αιμαγγείωμα Masson: σπάνιο μόρφωμα μαλακών μορίων του οπισθέναρος λόγω υπέρχρησης. Παρουσίαση περίπτωσης και διαφορική διάγνωση.
Νάτσης Κ, Λυρτζής Χ, Αναστασόπουλος Ν, Τότλης Τ.
Ορθοπαιδική. 2011;24(1):57-63.

High origin of a testicular artery: a case report and review of the literature.
Paraskevas GK, Ioannidis O, Raikos A, Papaziogas B, Natsis K, Spyridakis I,
Kitsoulis P.
J Med Case Rep. 2011 Feb 23;5:75.

Variable anatomical relationship of phrenic nerve and subclavian vein: clinical implication for subclavian vein catheterization.
Paraskevas GK, Raikos A, Chouliaras K, Papaziogas B.
Br J Anaesth. 2011 Mar;106(3):348-51.

Absence of the deltopectoral groove.
Natsis K, Tsakotos G, Vlasis K, Totlis T, Jurgen K.
ANZ J Surg. 2011 Mar;81(3):204.

A bicarotid trunk in association with an aberrant right subclavian artery. Report of two cases, clinical impact, and review of the literature.
Natsis K, Didagelos M, Manoli SM, Papathanasiou E, Sofidis G, Anastasopoulos N.
Folia Morphol (Warsz). 2011 May;70(2):68-73.

Human ligaments classification: a new proposal.
Paraskevas GK.
Folia Morphol (Warsz). 2011 May;70(2):61-7.

Sternalis muscle: an underestimated anterior chest wall anatomical variant.
Raikos A, Paraskevas GK, Tzika M, Faustmann P, Triaridis S, Kordali P, Kitsoulis P, Brand-Saberi B.
J Cardiothorac Surg. 2011 May 16;6:73.

Efficacy of paracetamol versus diclofenac for Grade II ankle sprains.
Lyrtzis C, Natsis K, Papadopoulos C, Noussios G, Papathanasiou E.
Foot Ankle In. 2011 Jun;32(6):571-5.

Multiple aberrant coeliac trunk ramifications.
Paraskevas GK, Raikos A.
Singapore Med J. 2011 Jul;52(7):e147-9.

The cadaver of a Caucasian man with a supernumerary fourth dorsal interos-seous muscle in the right hand: a case report.
Natsis K, Tsakotos G, Vlasis K, Koebke J.
J Medical Case Rep. 2011 Aug 18;5:393.

The suprascapular notch: its morphology and distance from the glenoid cavity in a Kenyan population.
Natsis K, Totlis T.
Folia Morphol (Warsz). 2011 Aug;70(3):211.

Superior thyroid artery origin in Caucasian Greeks: A new classification pro-posal and review of the literature.
Natsis K, Raikos A, Foundos I, Noussios G, Lazaridis N, Njau SN.
Clin Anat. 2011 Sep;24(6):699-705.
Ectopic thyroid tissue: anatomical, clinical, and surgical implications of a rare entity.
Noussios G, Anagnostis P, Goulis DG, Lappas D, Natsis K.
Eur J Endocrinol. 2011 Sep;165(3):375-82.

Anatomical variants of the emissary veins: unilateral aplasia of both the sig-moid sinus and the internal jugular vein and development of the petrosquamo-sal sinus. A rare case report.
Kiritsi O, Noussios G, Tsitas K, Chouridis P, Lappas D, Natsis K.
Folia Morphol (Warsz). 2011 Nov;70(4):305-8.

Variable course and drainage pattern of the right testicular vein: Embryological aspects.
Paraskevas GK, Ioannidis O.
Clin Anat. 2011 Nov;24(8):988-90.

2010
Accessory extensor digiti minimi muscle simulating a soft tissue mass during surgery : a case report.
Natsis K, Papathanasiou E, Anastasopoulos N.
Hand Surg. 2010;15(3):235-6.

Multiple variations in the branching pattern of the abdominal aorta.
Raikos A, Paraskevas GK, Natsis K, Tzikas A, Njau SN.
Rom J Morphol Embryol. 2010;51(3):585-7.

Abnormal muscles that may affect axillary lymphadenectomy: surgical anat-omy.
Natsis K, Vlasis K, Totlis T, Paraskevas G, Noussios G, Skandalakis P, Koebke J.
Breast Cancer Res Treat. 2010 Feb;120(1):77-82.

Bilateral rectus femoris intramuscular haematoma following simultaneous quadriceps strain in an athlete: a case report.
Natsis K, Lyrtzis C, Noussios G, Papathanasiou E, Anastasopoulos N, Totlis T.
J Med Case Rep. 2010 Feb 18;4:56.

Duplication of the inferior vena cava: anatomy, embryology and classification proposal.
Natsis K, Apostolidis S, Noussios G, Papathanasiou E, Kyriazidou A, Vyzas V.
Anat Sci Int. 2010 Mar;85(1):56-60.

The supratrochlear foramen of the humerus and its relation to the medullary canal: a potential surgical application.
Paraskevas GK, Papaziogas B, Tzaveas A, Giaglis G, Kitsoulis P, Natsis K.
Med Sci Moni. 2010 Apr;16(4):BR119-123.

An immunohistochemical study of mechanoreceptors in lumbar spine interver-tebral discs.
Dimitroulias A, Tsonidis C, Natsis K, Venizelos I, Djau SN, Tsitsopoulos P, Tsitsopou-los P.
J Clin Neurosci. 2010 Jun;17(6):742-5.

A case of supernumerary third head biceps brachii muscle – clinical signifi-cance
Natsis K, Vlasis K, Tsakotos G, Totlis T, Koebke J.
AUMJ. 2010 Jun;37(2):39-41.

Cytogenic damage after ischemia and reperfusion.
Lialiaris T, Kouskoukis A, Tiaka E, Digkas E, Beletsiotis A, Vlasis K, Papathanasiou E, Athanassiou E, Natsis K.
Genet Test Mole Biomarkers. 2010 Aug;14(4):471-5.

Bilateral pectoral musculature malformations with concomitant vascular anomaly.
Paraskevas GK, Raikos A.
Folia Morphol (Warsz). 2010 Aug;69(3):187-91.

Nasal, sellar, and sphenoid sinus meauserements in relation to pituitary sur-gery.
Lazaridis N, Natsis K, Koebke J, Themelis C.
Clin Anat. 2010 Sep;23(6):629-36.

Accessory internal thoracic artery and its clinical significance.
Paraskevas G, Papaziogas B, Natsis K, Ioannidis O, Martoglou S, Economou D, Kit-soulis P.
Chirurgia (Bucur). 2010 Sep-Oct;105(5):709-11.

The effect of individualized muscle strengthening and dietary assessment in quality of life in women with osteoporotic hip fractures.
Achiniotis G, Evaggelinou C, Noussios G, Natsis Κ, Koidou R.
Hellenic Journal of Nursing Science. 2010 Oct-Dec;3(4):96-9.

Cannieu-Riche anastomosis of the ulnar to median nerve in the hand: case re-port.
Paraskevas G, Ioannidis O, Martoglou S.
Chirurgia (Bucur). 2010 Nov-Dec;105(6):839-42.

Muscle architecture variations along the human semitendinosus and biceps femoris (long head) length.
Kellis E, Galanis N, Natsis K, Kapetanos G.
J Electromyography Kinesiol. 2010 Dec;20(6):1237-43.

2009
Study of two cases of high-origin radial artery in humans.
Natsis K, Papadopoulou AL, Papathanasiou E, Noussios G, Paraskevas G, Lazaridis N.
Eur J Anat. 2009;13(2):97-103.

A peculiar case of persistent pupillary membrane associated with excellent visual function despite the refractive error.
Karampatakis V, Chatzibalis T, Voutas S, Ntampos K, Natsis K.
Am J Case Rep. 2009;10:176-8.

Osseous variations of the hypoglossal canal area.
Paraskevas GK, Tsitsopoulos PP, Papaziogas B, Kitsoulis P, Spanidou S, Tsitsopou-los P.
Med Sci Monit. 2009 Mar;15(3):BR75-83.

Πλήρης ρήξη του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου μυός – Περιγραφή μιας περίπτωσης.
Νάτσης Κ, Αναστασόπουλος Ν, Παπαθανασίου Ε, Τότλης Τ.
Αθλητιατρική. 2009 Jan;3(2):56-61.

A rare case of bilateral supernumerary heads of sternocleidomastoid muscle and its clinical impact.
Natsis K, Asouchidou I, Vasileiou M, Papathanasiou E, Noussios G, Paraskevas G.
Folia Morphol (Warsz). 2009 Feb;68(1):52-4.

Levator claviculae muscle: a case report.
Natsis K, Apostolidis S, Nikolaidou E, Noussios G, Totlis T, Lazaridis N.
Cases J. 2009 May 5;2:6712.

Combined anomalous origin of a left inferior thyroid artery and a left vertebral artery: a case report.
Natsis K, Didagelos M, Noussios G, Adamopoulou A, Nikolaidou E, Paraskevas G.
Cases J. 2009 May 26;2:7400.

Co-existence of os acromiale with suprascapular osseous bridge: a case report and review of the literature.
Paraskevas G, Raikos A, Lazos L, Economou Z, Natsis K.
Folia Morphol (Warsz). 2009 May;68(2):109-12.

Early postoperative mortality in the elderly: a pilot study.
Asouhidou I, Asteri T, Sountoulides P, Natsis K, Georgiadis G.
BMC Res Notes. 2009 Jul;2:118.

Lumbosacral transitional vertebra causing Bertolotti’s syndrome: a case report and review of the literature.
Paraskeyas G, Tzaveas A, Koutras G, Natsis K.
Cases J. 2009 Jul 6;2:8320.

Double common bile duct: a case report.
Paraskevas G, Papaziogas B, Ioannidis O, Kitsoulis P, Spanidou S.
Acta Chir Belg. 2009 Jul-Aug;109(4):507-9

Excavated-type of rhomboid fossa of the clavicle: a radiological study.
Paraskevas G, Natsis K, Spanidou S, Tzaveas A, Kitsoulis P, Raikos A, Papaziogas B, Anastasopoulos N.
Folia Morphol. 2009 Aug;68(3):163-6.

Coracoclavicular joint, an osteological study with clinical implications: a case report.
Paraskevas G, Stavrakas ME, Stoltidou A.
Cases J. 2009 Aug 7;2:8715.

Aerobic exercise and intraocular pressure in normotensive and glaucoma pa-tients.
Natsis K, Asouhidou I, Nousios G, Chatzibalis T, Vlasis K, Karabatakis V.
BMC Ophthalmol. 2009 Aug 13;9:6.

Persistent median artery in the carpal tunnel: anatomy, embryology, clinical significance, and review of the literature.
Natsis K, Iordache G, Gigis I, Kyriazidou A, Lazaridis N, Noussios G, Paraskevas G.
Folia Morphol (Warsz). 2009 Nov;68(4):193-200.

Validity of architectural properties of the hamstring muscles: correlation of ul-trasound findings with cadaveric dissection.
Kellis E, Galanis N, Natsis K, Kapetanos G.
J Biomech. 2009 Nov 13;42(15):2549-2554.

Unilateral elongated styloid process: a case report.
Paraskevas GK, Raikos A, Lazos LM, Kitsoulis P.
Cases J. 2009 Dec 3;2:9135.