Γραμματειακή υποστήριξη

Στο Εργαστήριο υπηρετεί ένα μέλος Ε.Ε.Δ.Ι.Π ΙΙ (παρασκευάστρια – αναγκαστικά εκτελεί και χρέη γραμματέως, εκτός από τις υποχρεώσεις της στο Εργαστήριο), ένα μέλος ΕΤΕΠ και μία γραμματέας. Είναι επιφορτισμένες για τη διατήρηση και ενημέρωση του αρχείου των φοιτητών, τα οικονομικά του Εργαστηρίου και τη διεκπεραίωση όλων των εγγράφων από και προς τις αρχές του Τομέα, του Τμήματος και της Πρυτανείας. Ο μεγάλος αριθμός των φοιτητών, η κατανομή του μαθήματος σε 4 εξάμηνα, αλλά και η πληθώρα των εγγράφων και η διατήρηση βιβλίων, πρωτοκόλλων εισερχομένων, εξερχομένων, πιστοποιητικών κ.λ.π. καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη δουλειά της γραμματείας, γι’ αυτό και γίνονται προσπάθειες εμπλουτισμού της με έμψυχο προσωπικό.